„Nie to jest ważne, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono” (Jean-Paul Sartre)

Aleksandra Ziętek

Aleksandra Ziętek

 

Jestem dyplomowanym psychologiem o specjalności psychologia kliniczna (dyplom nr 34977). Ukończyłam również pięcioletnie dzienne studia o kierunku polityka społeczna na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studia podyplomowe. Prowadzę psychoterapię bazując głównie na podejściu psychodynamicznym z elementami psychodramy wg Psychodrama Association for Europe J.L. Moreno. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, na oddziale psychiatrycznym, w Domu Dziecka, a także w pracy w dużych, międzynarodowych korporacjach. Wspieram też osoby w trudnych sytuacjach związanych z karierą zawodową. Mam szeroką, popartą doświadczeniem wiedzę dotyczącą rodzicielstwa, rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego. Od 2012 roku prowadzę rodzinny dom dziecka, brałam udział w wielu procesach adopcyjnych. Od dziesięciu lat służę wsparciem przed i po adopcyjnym.

Regularnie podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w psychoanalizie własnej, seminariach poszerzających moje umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii. Ukończyłam wiele profesjonalnych szkoleń w tematyce traum, tematyki więzi, wykorzystania seksualnego, metody TBRI- interwencji relacyjnej opartej na zaufaniu, diagnostyki Fas, TRE. W pracy terapeutycznej kieruję się zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeutów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Aleksandra Ziętek – ZnanyLekarz.pl