Oferta


Wsparcie w ramach psychoterapii oferuję osobom, które:

* cierpią z powodu depresji;

* mają objawy nerwicowe (odczuwają niepokój, lęk, napięcie, dręczą je natrętne myśli);

* przeżywają trudności w relacjach z innymi lub mają problem z nawiązywaniem bliskich relacji;

* przeżywają kryzys życiowy;

* zmagają się ze stresem

* potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami

* odczuwają poczucie pustki, osamotnienia, niezadowolenia z siebie.

 

Strona główna