Szkolenia


 

 • 2022 VIII Ogólnopolska Konferencja Zaburzeń Osobowości poświęcona osobowości paranoicznej
 • 2021 Podstawy diagnostyki zaburzeń ze spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych 13 dni
 • 2018 Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Szkolenie obejmowało roczny cykl treningów i warsztatów psychologicznych. Trening interpersonalny 50 godzin, warsztaty pracy indywidualnej 50 godzin, warsztaty pracy z grupą 50 godzin, warsztaty pracy z rodziną 50 godzin, warsztaty interwencji kryzysowej 50 godzin, razem 250 godzin. Certyfikat nr 680 w zakresie reintegracji społecznej
 • 2018 Śląski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Dorota Michalik, Hanna Adamek Lewandowska zajęcia seminaryjno warsztatowe pt. „Kontakt z młodzieżą w ujęciu psychodynamicznym”
 • 2018 15-16 listopada ​Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szkolenie „Trust-Based Relational Interwetion Interwencja Relacyjna oparta na zaufaniu,
 • 2018 Fundacja EY Warszawa „Dziecko wykorzystane seksualnie. Jak rozpoznać, udzielić pomocy i żyć dalej” 2018 Fundacja EY Warszawa „Zrozumieć traumę wczesno relacyjną i odpowiadając na jej objawy wspierać dziecko w rozwoju.
 • 2018 Fundacja EY Warszawa „Rodzina z nastolatkiem – jak zrozumieć i wspierać dojrzewające dziecko”
 • 2018 21.03-15.06 Psychologiczne Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne ACCEPTUS zajęcia superwizji grupowej – Grupa Balinta
 • 2018 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 23-25 maja oraz 11-13 czerwca w wymiarze 48 godzin dydaktycznych „Zagadnienia więzi i przywiązania”
 • 2018 Fundacja EY Warszawa „Przygotowanie do dorosłości – wczesny wiek nastoletni”
 • 2017 Kraków, Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i Duchowość
 • 2017 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie szkolenie „Drugi dom” zatwierdzony przez Ministra Polityki Społecznej : komunikacja interpersonalna 30 godzin, nawiązywanie kontaktu 20 godzin, podstawowe reguły i relacje w rodzinie zastępczej 20 godzin, rozwiązywanie problemów emocjonalnych dzieci 20 godzin, relacje z rodziną naturalną dziecka 20 godzin, przygotowanie dziecka do samodzielności 20 godzin, rozwiązywanie kryzysów i korzystanie z fachowej pomocy 20 godzin, razem 125 godzin, Certyfikat nr 83 2017 Stowarzyszenie Nowy Dom „Rodzina i małżeństwo w muzułmańskim świecie” 2016 Stowarzyszenie Nowy Dom „Porozmawiajmy o rodzinie”
 • 2015 Evolver Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bielsku Białej „Prawidłowości rozwojowe dziecka i sposoby rozwijania jego potencjalnych możliwości w środowisku rodzinnym”
 • 2015 Stowarzyszenie Nowy Dom „Kary i nagrody w wychowaniu”  Tomasz Stuła
 • 2015 Stowarzyszenie Nowy Dom konferencja „Od opuszczenia do bliskości – wyzwania rodzicielstwa zastępczego”
 • 2015 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie – Studium Reintegracji Społecznej, roczny cykl treningów i warsztatów psychologicznych: trening negocjacyjny 30 godzin, trening interpersonalny 60 godzin, trening intrapsychiczny 60 godzin, warsztaty diagnozy problemowej 50 godzin, warsztaty problemów korekcyjnych 50 godzin – razem 250 godzin
 • 2015-2014 Stowarzyszenie Nowy Dom grupa wsparcia, comiesięczne trzygodzinne spotkania w okresie od września 2014 do czerwca 2015
 • 2014 Pracownia Diagnostyki i Terapii zaburzeń rozwojowych M. Klecka „Płodowy zespół poalkoholowy FAS – diagnostyka, trudne zachowania, możliwości terapeutyczne”
 • 2014 Stowarzyszenie Nowy dom, szkolenie „Budowanie poczucia wartości dzieci w Rodzinach zastępczych” 20 godzin warsztatowych
 • 2013 Stowarzyszenie Nowy Dom, konferencja „Bezpieczny Nowy Dom”
 • 2012 Szkolenie warsztatowe „Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i budowanie więzi z dziećmi w rodzinie zastępczej” w wymiarze 16 godzin
 • Kurs: Prawidłowości rozwojowe dziecka i sposoby rozwijania jego potencjalnych możliwości w środowisku rodzinnym w wymiarze 3 godzin prowadzony przez EVOLVER Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bielsku Białej, 30 maja 2015 r.
 • Konferencja „Kary i nagrody w wychowaniu” wykładowca mgr Tomasz Stuła, 13 marzec 2015 r.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom. Tematy odnosiły się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców. W jej ramach udział w wykładach:
 • 1. Wykład   „Więź jako czynnik chroniący”, który poprowadziła Liliana Krzywicka – psycholog, 16 stycznia 2015 r. w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie.
 • 2. Wykład pt. „Kary i nagrody w wychowaniu” prowadzący mgr Tomasz Stuła, 13 marzec 2015 r  . w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie
 • 3. Wykład pt.  „Style przywiązania dzieci a zachowania” prowadząca Katarzyna Cholewa  – psycholog 22 maj 2015 r. w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie,
 • „Budowanie poczucia wartości dzieci w Rodzinach Zastępczych” szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa Nowy Dom, obejmujące 20 godzin warsztatowych w latach 2013-2014r.
 • Konferencja „Od opuszczenia do bliskości – wyzwania rodzicielstwa zastępczego” organizowana z okazji 10-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM, Siemianowice Śląskie, 23.09.2015 r.
 • Konferencja „Bezpieczny Nowy dom” organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w Siemianowicach Śląskich w dniu 17 grudnia 2013 r.
 • Szkolenie dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych nt. „Płodowy zespół poalkoholowy FAS – diagnostyka, trudne zachowania, możliwości terapeutyczne” zorganizowane przez Pracownię Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach, 13 grudnia 2014 r.
 • Szkolenie warsztatowe pt. „Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i budowanie więzi z dziećmi w rodzinie zastępczej” organizowane przez AKME, szkolenia, coaching, w wymiarze 16 godzin., Sosnowiec dn. 10 grudnia 2012 r.
 • Trwające od grudnia 2014 do grudnia 2015 szkolenie Studium Readaptacji Społecznej asystentów usamodzielnienia prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie. Obejmowało roczny cykl treningów i warsztatów psychologicznych, na które składało się 5 zjazdów – każdy z nich trwał 5-7 dni i odbywał się w Kuligowie pod Warszawą. Szkolenie skierowane do osób pomagających w przygotowaniu do samodzielności młodzieży zagrożonej marginalizacją (przed wszystkim absolwentów pieczy zastępczej, placówek resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Studium Readaptacji Społecznej dla skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo resocjalizacją, terapią uzależnień, pomocą psychologiczną, wychowaniem korekcyjnym, rodzicielstwem zastępczym i psychoprofilaktyką dzieci i młodzieży. Studium ma na celu systematyczne szkolenie kadr w zakresie pracy nad sobą, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, profilaktyki uzależnień oraz pracy środowiskowej.
 • Udział w warsztatach wychowawczych z zakresu „O więzi między dzieckiem a opiekunem – czym jest, co ją buduje i wzmacnia”  przeprowadzonych w Sosnowcu przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, 30 czerwiec 2015 r.
 • Udział w warsztatach z zakresu „Jak wyznaczać granice – o sposobach i technikach wychowawczych” przeprowadzonych w Sosnowcu przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia, 02 lipiec 2015 r.

 

Strona główna